Polis


Versicherungsschein/Duitse SGR

In de Duitse wetgeving is bepaald dat de reisorganisator maatregelen moet nemen die nodig zijn om te verzekeren dat, wanneer hij wegens financieel onvermogen zijn verplichtingen jegens de reiziger niet of niet verder kan nakomen, wordt zorg gedragen dat dit wel gebeurt. Dat wil zeggen, dat de degene die een reis geboekt heeft, te allen tijde schadeloos wordt gesteld als de touroperator onverhoopt in financiële problemen zou geraken, bv. faillissement.

Alle Duitse reisorganisaties hebben dat risico verzekerd bij verzekeringsmaatschappijen.

Als bewijs dat dit risico gedekt is wordt bij elke geboekte reis van een Duitse reisorganisatie een Polis ( z.g. Versicherungsschein) afgegeven aan de reiziger.

Deze regeling geldt voor alle reizigers uit de EU landen! De dekking van de regeling is getoetst door de Nederlandse Consumenten Autoriteit.


En verder...

Denkt u ook aan uw eigen reis- en annuleringsverzekering?